Đào tạo sau phổ thông tại Pháp

Đào tạo sau phổ thông tại Pháp

Master gồm 2 năm học. Năm thứ nhất là năm học chuẩn bị cho năm học tiếp theo và rất quan trọng của bậc học master này. Theo nhu cầu và thiên hướng của sinh viên ... Xem tiếp

HiPT, ĐH Công nghệ hợp tác R&D

HiPT, ĐH Công nghệ hợp tác R&D

ĐH Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và HiPT đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), triển khai sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Xem tiếp