Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM công bố đề án tuyển sinh 2015

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM vừa công bố đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. Chi tiết phương án tuyển sinh vào trường năm 2015, các môn xét tuyển, cách tính điểm xét tuyển đại học năm 2015..

Đề án tuyển sinh 2015 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM

Trường thêm khối xét tuyển D1 cho từng ngành đào tạo. Điểm xét tuyển bằng điểm của kỳ thi THPT quốc gia (chiếm tỷ trọng 80%) cộng với điểm theo học bạ (chiếm tỷ trọng 20%).

Sáng 11-10, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố đề án tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường cho biết bên cạnh các khối thi, xét tuyển đã sử dụng đối với các ngành công nghệ, kỹ thuật là A, A1, B và khối V1 đối với ngành thiết kế thời trang, trong kỳ tuyển sinh 2015, nhà trường sẽ thêm khối xét tuyển D1 cho từng ngành đào tạo.

Theo đó, nhà trường kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 và kết quả học tập PTTH theo học bạ của thí sinh. Trong đó điểm của kỳ thi THPT quốc gia chiếm tỷ trọng 80%, điểm theo học bạ chiếm tỷ trọng 20%.

Riêng đối với ngành thiết kế thời trang, trường sử dụng điểm thi các môn Toán, Văn hoặc Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia và điểm môn thi Vẽ trang trí màu nước do trường tự tổ chức.

Trường ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; thí sinh có điểm SAT cao; thí sinh học lớp chuyên của các trường chuyên có điểm học bạ cao.

Đối với các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật trường tổ chức phỏng vấn bổ sung (sau khi đã trúng tuyển vào trường) đối với các thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào học các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật.

Các môn thi, môn thi chính và khối thi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM 2015

STT

Khối

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Môn thi chính
(hệ số 2)

1

A

Toán

Vật lý

Hóa học

Toán

2

A1

Toán

Vật lý

Anh Văn

Toán

3

B

Toán

Hóa học

Sinh học

Hóa học

4

B1

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

Hóa học

5

D1

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán (ngành kỹ thuật),

Tiếng Anh (ngành sư phạm tiếng Anh)

7

V1

Toán

Ngữ văn

Vẽ trang trí màu

Vẽ trang trí màu

8

V2

Toán

Tiếng Anh

Vẽ trang trí màu

Vẽ trang trí màu

Điểm trung bình học bạ (ĐTBHB) các môn học theo học bạ được tính như sau: trung bình cộng của điểm trung bình môn của 5 học kỳ, ba năm học 10, 11, 12 theo học bạ THPT, không tính học kỳ 2 năm lớp 12.

Cách tính điểm xét tuyển vào ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

Cách tính điểm để xét tuyển: điểm dùng để xét tuyển (ĐXT) được tính bằng 80% điểm thi quốc gia và 20% ĐTBHB các môn theo từng khối đăng ký dự tuyển, làm tròn đến một số thập phân.

Điểm theo kỳ thi quốc gia và điểm theo học bạ được tính theo tổng ba môn theo khối dự tuyển, trong đó điểm môn thi chính được nhân hệ số 2. Công thức tính như sau:

Đề án tuyển sinh 2015 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM

Trong đó, môn thi chính đã nhân hệ số 2.

Ví dụ: Một thí sinh thi khối A vào ngành nào đó của trường, điểm các môn theo học bạ được liệt kê theo bảng dưới đây:

Môn học

Năm lớp 10

Năm lớp 11

Năm lớp 12

ĐTBHB

Học kỳ I

HK II

HK I

HKII

HKI

HKII

Trung bình cộng 5 học kỳ

Toán

6

6

7

8

8

-

7.0

7

6

8

8

8.5

-

7.5

Hóa

7

9

9

8

9.5

-

8.5

Điểm tổng dùng để xét tuyển được tính như bảng dưới đây:

Khối A

Kỳ thi quốc gia (80%)

ĐTB theo học bạ (20%)

Điểm tổng xét tuyển
(ĐXT)

Toán

7

7.0

(Toán là môn thi chính)

8

7.5

 

Hóa

9

8.5

 

Tổng

7x2 + 8 + 9 = 31

7x2 + 7.5 + 8.5 = 30

31x0.8 + 30x0.2 = 30.8

Như vậy, điểm tổng dùng để xét tuyển của thí sinh dự tuyển này là 30.8 chưa tính điểm ưu tiên.

Đối với ngành thiết kế thời trang, điểm tổng dùng để xét tuyển (ĐXT) được tính bằng: điểm môn vẽ nhân hệ số 2 cộng với 80% điểm thi quốc gia và 20% ĐTBHB của hai môn (Toán và Ngữ văn - khối V1, hoặc Toán và Anh văn - khối V2) làm tròn đến một số thập phân. Công thức cụ thể như sau:

Đề án tuyển sinh 2015 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM

Danh sách 22 ngành (chương trình) đào tạo đại học, 5 ngành (chương trình) đào tạo cao đẳng và các khối thi tuyển sinh 2015:

STT

Ngành học

Mã ngành

Khối xét tuyển

Đào tạo SPKT

Môn thi chính

Hệ đào tạo đại học

 

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1, D1

Ö

Toán

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1, D1

Ö

Toán

3

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A, A1, D1

Ö

Toán

4

Kỹ thuật công nghiệp

D510603

A, A1, D1

Ö

Toán

5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1, D1

Ö

Toán

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

A, A1, D1

 

Toán

7

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

A, A1, D1

Ö

Toán

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

A, A1, D1

Ö

Toán

9

Công nghệ in

D510501

A, A1, D1

 

Toán

10

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

Ö

Toán

11

Công nghệ may

D540204

A, A1, D1

Ö

Toán

12

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A, A1, D1

Ö

Toán

13

Công nghệ xây dựng công trình giao thông

D510104

A, A1, D1

 

Toán

14

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A, B, B1

Ö

Hóa

15

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

A, A1, D1

 

Toán

16

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

A, A1, D1

 

Toán

17

Quản lý công nghiệp

D510601

A, A1, D1

 

Toán

18

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, B, B1

Ö

Hóa

19

Kế toán

D340301

A, A1, D1

 

Toán

20

Kinh tế gia đình

D810501

A, A1, B, B1

 

Toán

21

Thiết kế thời trang

D210404

V1, V2

 

Vẽ

22

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

 

Tiếng Anh

Hệ đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1, D1

 

Toán

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1, D1

 

Toán

Công nghệ chế tạo máy

C510202

A, A1, D1

 

Toán

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

A, A1, D1

 

Toán

Công nghệ may

C540204

A, A1, D1

 

Toán

Nhà trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đã dự kỳ thi THPT quốc gia theo các cụm thi trên toàn quốc do các trường đại học điều hành.

Riêng đối với ngành thiết kế thời trang, trường sẽ sử dụng điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia với tỉ trọng 80% và ĐTBHB với tỉ trọng 20% của hai môn Toán và Văn (khối V1); hoặc Toán và tiếng Anh (khối V2), cộng với điểm thi môn vẽ trang trí màu nước để xét tuyển.

Nhà trường xét tuyển từ trên xuống dựa trên ĐXT đã tính theo công thức trên (đã cộng điểm ưu tiên) theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Những trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường, sẽ được ưu tiên xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

Đối với 12 chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật, thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ được xét tuyển dựa trên điểm thi kỳ thi quốc gia môn Văn và phỏng vấn trực tiếp. Trong đó, điều kiện cần là điểm môn Văn trong kỳ thi quốc gia phải từ 5.5 trở lên và vượt qua vòng phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn khoảng 10 đến 15 phút/thí sinh. Nội dung phỏng vấn liên quan đến việc xác định khả năng không dị tật của thi sinh về: âm thanh (giọng nói), hình dáng; liên quan đến việc xác định khả năng của thi sinh về năng lực thực tiễn, tư duy sáng tạo, thái độ, kỹ năng, hành vi, năng khiếu, sự thích ứng nghề nghiệp sư phạm kỹ thuật.

Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đúng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và điểm ưu tiên chỉ cộng vào xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào.

Quy định xét tuyển thẳng Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM 2015

Ngoài ra, trường ưu tiên xét tuyển thẳng vào các ngành theo nguyện vọng các đối tượng sau:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc vào các ngành theo danh mục sau:

Số TT

Tên môn thi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Bậc đào tạo đại học

Hội thi KHKT toàn quốc

Tất cả các ngành kỹ thuật công nghệ của trường

Tin học

Công nghệ Thông tin

D480201

Hóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

Công nghệ thực phẩm

D540101

Kinh tế gia đình

D810501

Tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh

D140231

Toán học

Tất cả các ngành có khối thi A, A1 của trường

Vật lý

Bậc đào tạo cao đẳng

Hội thi KHKT toàn quốc

Tất cả các ngành đào tạo cao đẳng của trường

Toán học

Vật lý

Hóa học

Tiếng Anh

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, học lớp chuyên (Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh) của trường chuyên có ĐTBHB từng môn đăng ký dự tuyển từ 8 trở lên và có thư giới thiệu tuyển thẳng của giáo viên có xác nhận của trường THPT đã học. Ngành xét tuyển thẳng được chấp nhận nếu môn lớp chuyên nằm trong khối xét tuyển.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT đạt điểm thi sát hạch kỳ thi SAT quốc tế từ 1000 điểm trở lên;

- Thí sinh tốt nghiệp THPT 2015 đạt loại giỏi (thi theo cụm thi quốc gia do các trường ĐH tổ chức) có chứng nhận của Sở GD-ĐT;

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương vào ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Ngoài những ưu tiên xét tuyển thẳng trên, nhà trường còn có các chính sách khuyến khích thí sinh như sau: thí sinh nữ đăng ký dự tuyển vào các ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh được cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa.

Miễn học phí năm học đầu tiên cho các thí sinh thủ khoa từng ngành dự thi, cho các thí sinh được tuyển thẳng theo mục 1, các năm tiếp theo sẽ được miễn học phí căn cứ vào ĐTB tích lũy năm trước đó từ 8,0 trở lên.

Lịch tuyển sinh của trường

Từ ngày 20-3-2015 đến 20-4-2015: thí sinh đăng ký dự tuyển qua mạng trên website trường (lần 1) theo địa chỉ: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/.

Thí sinh điền đầy đủ tất cả thông tin cá nhân, khối dự thi, ngành dự tuyển và điểm trung bình năm HK các môn trong học bạ của khối thi mà thí sinh đã chọn.

Từ 13-6-2015 đến 20-6-2015: thí sinh cập nhật thông tin dự tuyển trên website (lần 2). Thí sinh cập nhật số báo danh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia.

20-06-2015: thí sinh tập trung thi môn Vẽ trang trí màu tại trường đối với ngành Thiết kế Thời trang (khối V1,V2).

Từ 22-6-2015: Nhà trường sẽ tự nhập dữ liệu kết quả điểm thi của thí sinh từ Bộ GD-ĐT. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển dự kiến trước ngày 20-7-2015.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM công bố đề án tuyển sinh 2015, Đề án tuyển sinh 2015, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM, tuyển sinh 2015

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 3 bình luận)

Cho Em Hỏi
Đối với các chương trình có đào tạo sư phạm kĩ thuật, nếu em đăng kí nhưng học chuyên ngành là kĩ sư thì có phải xét tuyển dựa trên điểm thi kỳ thi quốc gia môn Văn và phỏng vấn trực tiếp không ạ. Em xin cám ơn!
()()
liên thông đại học
e không biết là hình thức liên thông lên đại học bằn hình thức thi đại học trực tiếp là như thế nào? mong nhà trường tư vấn. cảm ơn nha trường.
()()
tuyển sinh
Trường cho em hỏi là năm lớp 11 điểm tb môn vật lý của em chỉ ở 5.9 và tổng trung bình môn năm 11 chỉ ở 6.0 vậy em có thể đăng kí thi vào trường không ạ.
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM