Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Đề án tuyển sinh đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2015; Chỉ tiêu tuyển sinh; Tham khảo tỷ lệ chọi, điểm chuẩn đại học Sư phạm Kỹ thuật các năm gần đây.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Đại học Sư phạm Kỹ Thuật

Số 1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 38961333; 37222764; www.hcmute.edu.vn

Đề án tuyển sinh 2015 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM

>> Chi tiết đề án xem tại đây

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường cho biết bên cạnh các khối thi, xét tuyển đã sử dụng đối với các ngành công nghệ, kỹ thuật là A, A1, B và khối V1 đối với ngành thiết kế thời trang, trong kỳ tuyển sinh 2015, nhà trường sẽ thêm khối xét tuyển D1 cho từng ngành đào tạo.

Theo đó, nhà trường kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 và kết quả học tập PTTH theo học bạ của thí sinh. Trong đó điểm của kỳ thi THPT quốc gia chiếm tỷ trọng 80%, điểm theo học bạ chiếm tỷ trọng 20%.

Riêng đối với ngành thiết kế thời trang, trường sử dụng điểm thi các môn Toán, Văn hoặc Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia và điểm môn thi Vẽ trang trí màu nước do trường tự tổ chức.

Trường ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; thí sinh có điểm SAT cao; thí sinh học lớp chuyên của các trường chuyên có điểm học bạ cao.

Đối với các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật trường tổ chức phỏng vấn bổ sung (sau khi đã trúng tuyển vào trường) đối với các thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào học các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật.

Các môn thi, môn thi chính và khối thi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM 2015

STT

Khối

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Môn thi chính
(hệ số 2)

1

A

Toán

Vật lý

Hóa học

Toán

2

A1

Toán

Vật lý

Anh Văn

Toán

3

B

Toán

Hóa học

Sinh học

Hóa học

4

B1

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

Hóa học

5

D1

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán (ngành kỹ thuật),

Tiếng Anh (ngành sư phạm tiếng Anh)

7

V1

Toán

Ngữ văn

Vẽ trang trí màu

Vẽ trang trí màu

8

V2

Toán

Tiếng Anh

Vẽ trang trí màu

Vẽ trang trí màu

Điểm trung bình học bạ (ĐTBHB) các môn học theo học bạ được tính như sau: trung bình cộng của điểm trung bình môn của 5 học kỳ, ba năm học 10, 11, 12 theo học bạ THPT, không tính học kỳ 2 năm lớp 12.

Cách tính điểm xét tuyển vào ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

Cách tính điểm để xét tuyển: điểm dùng để xét tuyển (ĐXT) được tính bằng 80% điểm thi quốc gia và 20% ĐTBHB các môn theo từng khối đăng ký dự tuyển, làm tròn đến một số thập phân.

Điểm theo kỳ thi quốc gia và điểm theo học bạ được tính theo tổng ba môn theo khối dự tuyển, trong đó điểm môn thi chính được nhân hệ số 2. Công thức tính như sau:

Đề án tuyển sinh 2015 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM

Trong đó, môn thi chính đã nhân hệ số 2.

Ví dụ: Một thí sinh thi khối A vào ngành nào đó của trường, điểm các môn theo học bạ được liệt kê theo bảng dưới đây:

Môn học

Năm lớp 10

Năm lớp 11

Năm lớp 12

ĐTBHB

Học kỳ I

HK II

HK I

HKII

HKI

HKII

Trung bình cộng 5 học kỳ

Toán

6

6

7

8

8

-

7.0

7

6

8

8

8.5

-

7.5

Hóa

7

9

9

8

9.5

-

8.5

Điểm tổng dùng để xét tuyển được tính như bảng dưới đây:

Khối A

Kỳ thi quốc gia (80%)

ĐTB theo học bạ (20%)

Điểm tổng xét tuyển
(ĐXT)

Toán

7

7.0

(Toán là môn thi chính)

8

7.5

 

Hóa

9

8.5

 

Tổng

7x2 + 8 + 9 = 31

7x2 + 7.5 + 8.5 = 30

31x0.8 + 30x0.2 = 30.8

Như vậy, điểm tổng dùng để xét tuyển của thí sinh dự tuyển này là 30.8 chưa tính điểm ưu tiên.

Đối với ngành thiết kế thời trang, điểm tổng dùng để xét tuyển (ĐXT) được tính bằng: điểm môn vẽ nhân hệ số 2 cộng với 80% điểm thi quốc gia và 20% ĐTBHB của hai môn (Toán và Ngữ văn - khối V1, hoặc Toán và Anh văn - khối V2) làm tròn đến một số thập phân. Công thức cụ thể như sau:

Đề án tuyển sinh 2015 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât Tp.HCM

Danh sách 22 ngành (chương trình) đào tạo đại học, 5 ngành (chương trình) đào tạo cao đẳng và các khối thi tuyển sinh 2015:

STT

Ngành học

Mã ngành

Khối xét tuyển

Đào tạo SPKT

Môn thi chính

Hệ đào tạo đại học

 

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1, D1

Ö

Toán

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1, D1

Ö

Toán

3

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A, A1, D1

Ö

Toán

4

Kỹ thuật công nghiệp

D510603

A, A1, D1

Ö

Toán

5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1, D1

Ö

Toán

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

A, A1, D1

 

Toán

7

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

A, A1, D1

Ö

Toán

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

A, A1, D1

Ö

Toán

9

Công nghệ in

D510501

A, A1, D1

 

Toán

10

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

Ö

Toán

11

Công nghệ may

D540204

A, A1, D1

Ö

Toán

12

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A, A1, D1

Ö

Toán

13

Công nghệ xây dựng công trình giao thông

D510104

A, A1, D1

 

Toán

14

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A, B, B1

Ö

Hóa

15

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

A, A1, D1

 

Toán

16

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

A, A1, D1

 

Toán

17

Quản lý công nghiệp

D510601

A, A1, D1

 

Toán

18

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, B, B1

Ö

Hóa

19

Kế toán

D340301

A, A1, D1

 

Toán

20

Kinh tế gia đình

D810501

A, A1, B, B1

 

Toán

21

Thiết kế thời trang

D210404

V1, V2

 

Vẽ

22

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

 

Tiếng Anh

Hệ đào tạo cao đẳng

 

 

 

 


Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1, D1

 

Toán


Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1, D1

 

Toán


Công nghệ chế tạo máy

C510202

A, A1, D1

 

Toán


Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

A, A1, D1

 

Toán


Công nghệ may

C540204

A, A1, D1

 

Toán

Nhà trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đã dự kỳ thi THPT quốc gia theo các cụm thi trên toàn quốc do các trường đại học điều hành.

Riêng đối với ngành thiết kế thời trang, trường sẽ sử dụng điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia với tỉ trọng 80% và ĐTBHB với tỉ trọng 20% của hai môn Toán và Văn (khối V1); hoặc Toán và tiếng Anh (khối V2), cộng với điểm thi môn vẽ trang trí màu nước để xét tuyển.

Nhà trường xét tuyển từ trên xuống dựa trên ĐXT đã tính theo công thức trên (đã cộng điểm ưu tiên) theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Những trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường, sẽ được ưu tiên xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

Đối với 12 chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật, thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ được xét tuyển dựa trên điểm thi kỳ thi quốc gia môn Văn và phỏng vấn trực tiếp. Trong đó, điều kiện cần là điểm môn Văn trong kỳ thi quốc gia phải từ 5.5 trở lên và vượt qua vòng phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn khoảng 10 đến 15 phút/thí sinh. Nội dung phỏng vấn liên quan đến việc xác định khả năng không dị tật của thi sinh về: âm thanh (giọng nói), hình dáng; liên quan đến việc xác định khả năng của thi sinh về năng lực thực tiễn, tư duy sáng tạo, thái độ, kỹ năng, hành vi, năng khiếu, sự thích ứng nghề nghiệp sư phạm kỹ thuật.

Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đúng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và điểm ưu tiên chỉ cộng vào xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào.

Quy định xét tuyển thẳng Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM 2015

Ngoài ra, trường ưu tiên xét tuyển thẳng vào các ngành theo nguyện vọng các đối tượng sau:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc vào các ngành theo danh mục sau:

Số TT

Tên môn thi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Bậc đào tạo đại học

Hội thi KHKT toàn quốc

Tất cả các ngành kỹ thuật công nghệ của trường

Tin học

Công nghệ Thông tin

D480201

Hóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

Công nghệ thực phẩm

D540101

Kinh tế gia đình

D810501

Tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh

D140231

Toán học

Tất cả các ngành có khối thi A, A1 của trường

Vật lý

Bậc đào tạo cao đẳng

Hội thi KHKT toàn quốc

Tất cả các ngành đào tạo cao đẳng của trường

Toán học

Vật lý

Hóa học

Tiếng Anh

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, học lớp chuyên (Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh) của trường chuyên có ĐTBHB từng môn đăng ký dự tuyển từ 8 trở lên và có thư giới thiệu tuyển thẳng của giáo viên có xác nhận của trường THPT đã học. Ngành xét tuyển thẳng được chấp nhận nếu môn lớp chuyên nằm trong khối xét tuyển.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT đạt điểm thi sát hạch kỳ thi SAT quốc tế từ 1000 điểm trở lên;

- Thí sinh tốt nghiệp THPT 2015 đạt loại giỏi (thi theo cụm thi quốc gia do các trường ĐH tổ chức) có chứng nhận của Sở GD-ĐT;

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương vào ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Ngoài những ưu tiên xét tuyển thẳng trên, nhà trường còn có các chính sách khuyến khích thí sinh như sau: thí sinh nữ đăng ký dự tuyển vào các ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh được cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa.

Miễn học phí năm học đầu tiên cho các thí sinh thủ khoa từng ngành dự thi, cho các thí sinh được tuyển thẳng theo mục 1, các năm tiếp theo sẽ được miễn học phí căn cứ vào ĐTB tích lũy năm trước đó từ 8,0 trở lên.

Lịch tuyển sinh của trường

Từ ngày 20-3-2015 đến 20-4-2015: thí sinh đăng ký dự tuyển qua mạng trên website trường (lần 1) theo địa chỉ: http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/.

Thí sinh điền đầy đủ tất cả thông tin cá nhân, khối dự thi, ngành dự tuyển và điểm trung bình năm HK các môn trong học bạ của khối thi mà thí sinh đã chọn.

Từ 13-6-2015 đến 20-6-2015: thí sinh cập nhật thông tin dự tuyển trên website (lần 2). Thí sinh cập nhật số báo danh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia.

20-06-2015: thí sinh tập trung thi môn Vẽ trang trí màu tại trường đối với ngành Thiết kế Thời trang (khối V1,V2).

Từ 22-6-2015: Nhà trường sẽ tự nhập dữ liệu kết quả điểm thi của thí sinh từ Bộ GD-ĐT. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển dự kiến trước ngày 20-7-2015.

Giới thiệu về trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: University of Technical Education HoChiMinh City, viết tắt là HCMUTE) là một trường đại học kỹ thuật nằm ở số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía Đông-Bắc. Trường là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Được thành lập ngày 05/10/1962. Hiện nay trường đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật cho các trường đại học, cao đẳng và trung học kỹ thuật, đào tạo công nhân và hợp tác đào tạo quốc tế.

Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

93,32% sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sau khi ra trường tìm được việc làm ngay

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đi làm đúng ngành nghề đào tạo khoảng trên 90%. Ưu thế của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong tìm việc là ứng xử, thao diễn các tình huống kỹ thuật, công nghệ nhanh, thành thạo. Địa chỉ làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp là giảng đường các trường thuộc hệ thống Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mà hiện nay đang có nhu cầu rất lớn. Một bộ phận lớn sinh viên tốt nghiệp của trường đang và sẽ làm việc tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung của các tỉnh thành trong cả nước.

Qua số liệu khảo sát, thống kê của chương trình “Theo dấu vết sinh viên” thì 93,32% sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sau khi ra trường tìm được việc làm ngay, mức độ hài lòng của người sử dụng trên 85%. Đó là một con số tự hào của nhà trường, là kết quả tổng hợp sức mạnh của nhà trường trong suốt hơn 40 năm qua phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Điểm mới tuyển sinh đại học Sư phạm Kỹ thuật HCM 2014

TS Nguyễn Phương – trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM – cho biết dự kiến năm 2014 trường sẽ tuyển 4.300 chỉ tiêu tuyển sinh cho các hệ ĐH, liên thông ĐH và CĐ. Dự kiến kỳ tuyển sinh năm 2014 trường sẽ tuyển mới ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông .

>> Tỉ lệ chọi đại học Sư phạm Kỹ thuật / điểm thi đại học Sư Phạm Kỹ Thuật / điểm chuẩn đại học Sư Phạm Kỹ Thuật

>> Thông tin tuyển sinh ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2014

Các ngành đào tạo trình độ Đại học của ĐH sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Đi cùng với sự vận động và phát triển của nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tiếp cận thực tế để mở rộng đào tạo 30 ngành đào tạo trình độ đại học. Khuôn viên trước tòa nhà Trung tâm Đào tạo Kỹ sư công nghệ (4 năm):

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

(Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ điện tử viễn thông);

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

(Điện công nghiệp)

Công nghệ chế tạo máy

(Cơ khí chế tạo máy, Thiết kế máy)

Kỹ thuật công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

(Cơ điện tử, Cơ kỹ thuật)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(Công nghệ tự động)

Công nghệ kỹ thuật ôtô

(Cơ khí động lực)

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

(Kỹ thuật Nhiệt-Điện lạnh)

Công nghệ in Công nghệ thông tin Công nghệ May

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

(Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

Công nghệ kỹ thuật môi trường Công nghệ kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

(Công nghệ điện tự động) - Diem thi dai hoc

Quản lý công nghiệp
Công nghệ thực phẩm Kế toán

Kinh tế gia đình

(Kỹ thuật nữ công)

Thiết kế thời trang

Sư phạm tiếng Anh

(Tiếng Anh)Đào tạo trình độ đại học, các ngành sư phạm kỹ thuật (4.5 năm) (Học ngành sư phạm kỹ thuật được miễn học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi ra trường được cấp 1 bằng Kỹ sư đúng chuyên ngành và 1 chứng chỉ sư phạm bậc 2):

Sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông Sư phạm kỹ thuật điện, điện tử Sư phạm kỹ thuật cơ khí
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử Sư phạm kỹ thuật ôtô
Sư phạm kỹ thuật nhiệt Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin Sư phạm kỹ thuật xây dựng


Chương trình đào tạo sau Đại học tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ năm 1992. Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống về các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, Trường đã mở thêm nhiều ngành mới, đến nay đã có 3 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 8 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Xem diem chuan dai hoc

Trình độ Tiến Sĩ Trình độ thạc sĩ
Kỹ thuật điện Kỹ thuật Cơ khí
Kỹ thụât cơ khí Cơ kỹ thuật
Cơ kỹ thuật Kỹ thuật Cơ khí động lực
Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Điện tử
Kỹ thụât xây dựng công trình dân dụng và công nghịêp
Lý luận và phương pháp dạy học

Giáo dục học, Và Sư phạm nghề quốc tế

(Hợp tác với ĐH Otto von Guericke, CHLB Đức)


Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, điểm chuẩn đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM, điểm thi đại học sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 39 bình luận)

tuyen sinh
cho em hỏi e là thí sinh tự do..giờ e muốn thi tuyển sinh đại học vào trường thì cách thức nộp hồ sơ như thế nào. và e thi ở đâu?
()()
Nguyện vọng học sau đại học
Tôi có con trai sinh năm 1997. Nguyện vọng cháu được vào học tại trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh niên khoá 2015 - Khoa Công nghệ in. Hiện nay không thấy chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ in. Vậy sau khi tốt nghiệp, cháu có nguyện vọng học sau đại học thì tiếp tục học ở đâu? Chân thành cám ơn
()()
tim hieu.
Mot so Phuong phap dung de, dao tao nghanh nghe, va cong viec lam an toan. Cam on.
()()
Tuyển sinh
Em tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp năm 2012 tính đến tháng 11/2015 này là em được 3 năm kinh nghiệm,vậy em có được tham gia dự thi liên thông lên đại học tại trường mình được không a,nếu được cho em biết thủ tục và cách thức dự thi nhé,em cảm ơn.
()()
muon hoc lien thong dh
em muốn liên thông từ cao đẳng chính quy lên đh ..cho em hỏi trường minh gần tới đợt thi tuyển chưa anh chị
()()
hoi hoc lien thong cao dang hoach dai hoc
xin truong cho em hoi la em co bang trung cap tot nghiep nam 2005 gio em muon hoc lien thong len cao dang hoach dai hoc cua truong duoc khong.
neu duoc thi em phai xin du tuyen nhu the nao va khi nao co lich nhap hoc khoa moi.
()()
Tuyển sinh liên thông
dạ. nhà trường cho em hỏi; em là học sinh đang học cao đẳng tại trường cao đẳng nghề phú yên, như thông tin của trường em là có đào tạo liên thông lên đại học liên kết với trường sư phạm kỹ thuật tp.HCM.vậy, em muốn liên thông thì thủ tục cũng như là điều kiện như thế nào để có thể đăng kí liên thông ạ. mong quý ban nhà trường tư vấn giúp em. em xin chân thành cảm ơn.
()()
tryen sinh
cho em hỏi nếu rớt đại học chuyên nghành thiết kế thời trang thì có được xét vào công nghệ may không ạ?
và học phí nghành thiết kế thời trang là bao nhiêu ạ?
em chưa qua trường lớp học vẽ thì có cơ hội đậu không ạ?
()()
Tuyển sinh
cho e hỏi , e ở Thanh Hoa nên muốn lấy giấy báo điểm tại trường có được không?
()()
tuyển sinh
cho em hỏi,trường mình có đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật hóa học không?nếu có thi có xét nguyện vọng 2 ngành này không? e cảm ơn trước ạ.
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

50 Tân Cử Nhân Quốc Tế nhận bằng về khoa học quản lý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) cùng trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ tổ chức lễ tốt nghiệp cho 50 sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý, chương trình liên kết đào tạo giữa hai Trường.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM