Đại học Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015

Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố danh mục môn thi tuyển sinh theo ngành vào trường Đại học Cần Thơ 2015, cụ thể quy định các môn thi tuyển sinh cho từng ngành như sau

Môn thi tuyển sinh theo ngành vào trường Đại học Cần Thơ 2015

Sáng 6-10, Trường ĐH Cần Thơ đã công bố danh mục các môn học tuyển sinh năm 2015 vào tất cả các ngành đào tạo của trường.

PGS-TS Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - cho biết danh mục các môn học yêu cầu theo từng ngành để xét tuyển sinh ĐH năm 2015 thỏa mãn các yêu cầu: bảo đảm cho thí sinh đã ôn tập theo khối thi truyền thống trước đây có đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành dự tuyển các năm trước và tạo thêm cơ hội cho thí sinh có nhiều cơ hội để xin xét tuyển nhiều ngành hơn.

Quy định môn thi tuyển sinh đại học cân thơ 2015

Danh mục các môn thi tuyển sinh 2015 vào trường đại học Cần Thơ

Danh mục các môn xét tuyển cho từng ngành cụ thể như sau: (ghi chú: môn ngoại ngữ được chọn một trong hai môn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp):

TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

Mã Ngành

Môn thi tuyển sinh 2015

Giáo dục Tiểu học

D140202

Toán và chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa,  Ngữ văn,  Ngoại Ngữ

Giáo dục Công  dân

D140204

Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Năng khiếu, chọn 1 trong 2 môn: Sinh, Hoá

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ

Sư phạm Vật lý

D140211

Toán, Lý và chọn 1 trong 3 môn: Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Hóa, chọn 1 trong 3 môn: Lý,  Sinh, Ngoại Ngữ

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Sinh, Hóa

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại ngữ

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, Sử, chọn 1 trong 2 môn: Địa, Ngoại ngữ

Sư phạm Địa lý

D140219

Ngữ văn, Địa, chọn 1 trong 3 môn: Sử, Toán, Ngoại Ngữ

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Ngữ văn, Tiếng Anh, chọn 1 trong 3 môn: Toán, Sử, Địa

Sư phạm Tiếng Pháp

D140233

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Việt Nam học

D220113

Ngữ văn, chọn 2 trong 4 môn: Toán, Sử, Địa, Ngoại Ngữ

Ngôn ngữ Anh

D220201

Ngữ văn, Tiếng Anh, chọn 1 trong 3 môn: Toán, Sử, Địa

Ngôn ngữ Pháp

D220203

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Triết học

D220301

Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại ngữ

Văn học

D220330

Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại ngữ

Kinh tế

D310101

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Chính trị học

D310201

Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại ngữ

Thông tin học

D320201

Toán, Ngoại ngữ, chọn 1 trong 2 môn: Lý, Ngữ văn

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Marketing

D340115

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Kinh doanh quốc tế

D340120

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Kinh doanh thương mại

D340121

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Kế toán

D340301

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Kiểm toán

D340302

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Luật

D380101

Toán hoặc Ngữ văn, chọn 2 trong 6 môn: Lý, Hóa, Sử, Địa, Văn, NN

Sinh học

D420101

Toán, Sinh, Hóa

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh

Sinh học ứng dụng

D420203

Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh

Hóa học

D440112

Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh

Khoa học đất

D440306

Toán và chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh

Toán ứng dụng

D460112

Toán, Lý, Hóa

Khoa học máy tính

D480101

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Hệ thống thông tin

D480104

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Toán, Hóa, chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh

Quản lý công nghiệp

D510601

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật cơ khí

D520103

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật máy tính

D520214

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật môi trường

D520320

Toán, Hóa, chọn 1 trong 3 môn: Lý, Sinh, Tiếng Anh

Vật lý kỹ thuật

D520401

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm

D540101

Toán, Hóa, chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

Toán, chọn 2 trong 3 môn:  Lý, Hóa, Sinh

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Kỹ thuật tài nguyên nước

D580212

Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh

Chăn nuôi

D620105

Toán, chọn 2 trong 3 môn: Lý, Hóa, Sinh

Nông học

D620109

Toán, Sinh, Hóa

Khoa học cây trồng

D620110

Toán, Sinh, chọn 1 trong 3 môn: Hóa, Lý, Tiếng Anh

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Sinh, Hóa

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Toán, Hóa, chọn 1 trong 2 môn: Sinh, Ngoại ngữ

Kinh tế nông nghiệp

D620115

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Phát triển nông thôn

D620116

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh

Lâm sinh

D620205

Toán, Lý và chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, chọn 2 trong 3 môn:  Lý, Hóa, Sinh

Bệnh học thủy sản

D620302

Toán, chọn 2 trong 3 môn:  Lý, Hóa, Sinh

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Toán, chọn 2 trong 3 môn:  Lý, Hóa, Sinh

Thú y

D640101

Toán, Sinh và chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Lý

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102

Toán, chọn 2 trong 5 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa

Quản lý đất đai

D850103

Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh

Nguồn báo Tuổi trẻ, http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/tuyen-sinh/20141006/dh-can-tho-cong-bo-mon-tuyen-sinh-theo-nganh-nam-2015/654841.html

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015, Môn thi tuyển sinh, trường Đại học Cần Thơ, tuyển sinh 2015

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 3 bình luận)

câu hỏi
Cho e hỏi trường dh Cần Thơ chỉ xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia vậy còn những người đã tốt nghiêp 2014 thì sao a?
()()
dai hoc can tho
Cho em hoi Dai hoc Can Tho co dao tao nganh quan tri du lich khach san nha hang khong da
()()
câu hỏi
nếu như em thi cụm địa phương thì em có cơ hội đe vào học trường đại học cần thơ hay không
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM