Công văn hướng dẫn về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2014

Công văn hướng dẫn về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2014: Đối với các cơ sở đào tạo công lập: Đề nghị báo cáo và có sự thống nhất của cơ quan chủ quản về kế hoạch đào tạo và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trước khi gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông báo chỉ tiêu tuyển sinh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

V/v: Tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ; các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT, và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ; các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013; hiện trạng quy mô đào tạo năm 2013; xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, trong đó lưu ý một số điểm sau đây:

I. Về báo cáo kết quả tuyển sinh và quy mô đào tạo năm 2013

1. Kết quả tuyển sinh năm 2013 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo (biểu số 1A và 1B).

2. Quy mô học sinh, sinh viên hiện có của trường năm 2013 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo (biểu số 2A và 2B).

Thời điểm thống kê: Số liệu được cập nhật tại thời điểm ngày 31/12/2013.

II. Về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

1. Đối với các cơ sở đào tạo công lập: Đề nghị báo cáo và có sự thống nhất của cơ quan chủ quản về kế hoạch đào tạo và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trước khi gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông báo chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Đối với Phụ lục 1 và 2 kèm theo công văn này: Tách riêng chỉ tiêu đào tạo liên thông chính quy và VLVH; chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 chính quy và VLVH; bổ sung thông tin về số lượng học sinh, sinh viên chính quy dự kiến tốt nghiệp năm 2014 theo trình độ và loại hình đào tạo (mẫu bảng 1.1.b gửi kèm công văn). Nếu ô nào trong phụ lục không có số liệu đề nghị ghi rõ "không có".

3. Đối với ngành sư phạm: Để đảm bảo cân đối cung cầu nhân lực của  ngành sư phạm và khả năng bố trí ngân sách nhà nước cho đào tạo sư phạm chính quy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xác định và đăng ký cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2014 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy năm 2014 theo hướng giảm dần để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

4. Đối với nhóm ngành y dược: Để đảm bảo chất lượng đào tạo nhóm ngành y dược, yêu cầu các cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành y dược xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2014 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy. Đối với các cơ sở đào tạo y dược có ngành y đa khoa, đề nghị xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành y đa khoa trong tổng chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược.

5. Các cơ sở đào tạo đăng ký chỉ tiêu phải đảm bảo cân đối chỉ tiêu đào tạo với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên giảng dạy theo chuyên ngành. Đối với chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy và cao đẳng chính quy, các cơ sở đào tạo phải giải trình rõ năng lực đào tạo nếu các chỉ tiêu đó trong năm 2014 tăng từ 5% trở lên so với chỉ tiêu xác định năm 2013.

Các cơ sở đào tạo gửi báo cáo kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo năm 2013 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 (mẫu biểu phụ lục đính kèm đề nghị tải từ địa chỉ www.moet.gov.vn) về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2014 theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục  và  Đào  tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội; E-mail: phongkhdt@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ GDĐH; Vụ GDCN;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu VT, Vụ KHTC.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã kí

 

 

 

Bùi Văn Ga

 

 

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Công văn hướng dẫn về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2014, chỉ tiêu tuyển sinh 2014, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh 2014

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM