Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Hàng Hải năm 2015

Xem nhanh Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Hàng Hải năm 2015 tại đây. Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo chi tiết với khối thi và điều kiện tuyển sinh vào trường đại học Hàng Hải năm nay.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Hàng Hải

Trường Đại học Hàng hải

Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
ĐT (031) 3851657, 3729690.
Website: http://www.vimaru.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

HHA

Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

ĐT (031) 3851657, 3729690. Website: http://www.vimaru.edu.vn

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

Nhóm 01: Kỹ thuật & Công nghệ

D01

1. Khoa học Hàng hải

+ Điều khiển tàu biển

+ Khai thác máy tàu biển

+ Luật hàng hải

 

D840106

D101

D102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

140

110

90

2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

+ Điện tử viễn thông

 

D520207

D104

90

3. Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

+ Điện tự động tàu thủy

+ Điện tự động công nghiệp

+ Tự động hóa hệ thống điện

 

D520216

D103

D105

D121

 

 

90

135

90

4. Kỹ thuật tàu thuỷ

+ Máy tàu thủy

+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi

 

D520122

D106

D107

D108

 

90

45

45

5. Kỹ thuật cơ khí

+ Máy nâng chuyển

+ Kỹ thuật cơ khí

+ Cơ điện tử

+ Kỹ thuật ô tô

+ Kỹ thuật Nhiệt lạnh

 

D520103

D109

D116

D117

D122

D123

 

45

90

45

45

45

6. Kỹ thuật công trình biển

+ Xây dựng công trình thủy

+ Kỹ thuật an toàn hàng hải

 

D580203

D110

D111

 

90

45

7. Kỹ thuật XD công trình giao thông

+ Kỹ thuật cầu đường

 

D580205

D113

 

90

8. Công nghệ thông tin

+ Công nghệ thông tin

+ Kỹ thuật phần mềm

+ Truyền thông & Mạng máy tính

 

D480201

D114

D118

D119

 

90

90

90

9. Kỹ thuật môi trường

+ Kỹ thuật môi trường

+ Kỹ thuật hóa dầu

 

D520320

D115

D126

 

90

45

10. Kỹ thuật công trình xây dựng

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp

 

D580201

D112

 

 

90

+ Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

 

D127

- Toán, Lý, Vẽ MT

- Toán, Hóa, Vẽ MT

- Toán, Văn, Vẽ MT

- Toán, Anh, Vẽ MT

(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

45

Nhóm 02: Kinh tế + Luật

 

D02

 

 

1. Kinh tế vận tải

+ Kinh tế vận tải biển

+ Logistics

 

D840104

D401

D407

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

 

180

135

2. Kinh doanh quốc tế

+ Kinh tế ngoại thương

 

D340120

D402

 

135

3. Quản trị kinh doanh

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính kế toán

 

D340101

D403

D404

 

90

135

4. Khoa học hàng hải

+ Luật hàng hải

 

D840106

D120

 

90

Nhóm 03: Ngôn ngữ Anh

 

D03

 

 

1. Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2)

+ Tiếng Anh thương mại

+ Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D124

D125

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Địa, Anh

- Văn, Sử, Anh

(Tiếng Anh hệ số 2)

 

60

60

Nhóm 04: Các chương trình CL cao

 

D04

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

 

1. Kinh tế vận tải

+ Kinh tế vận tải biển

 

D840104

D401

 

90

2. Kinh doanh quốc tế

+ Kinh tế ngoại thương

 

D340120

D402

 

90

Nhóm 05: Các chương trình tiên tiến

 

D05

 

1. Kinh tế vận tải

+ Kinh tế hàng hải và toán cầu hóa

 

D840104

A408

 

100

2. Kinh doanh quốc tế

+ Kinh doanh quốc tế & Logistics

 

D340120

A409

 

100

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

 

 

Nhóm 06: Kỹ thuật & Công nghệ

 

C01

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

 

1. Khoa học hàng hải

+ Điều khiển tàu biển

 

C840107

C101

 

70

2. Vận hành khai thác máy tàu

+ Khai thác máy tàu biển

 

C840108

C102

 

35

3. CN kỹ thuật điều khiển & TĐH

+ Điện tự động công nghiệp

+ Tự động hóa hệ thống điện

 

C510303

C105

C121

 

45

45

4. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp

 

C510102

C112

 

45

Nhóm 07: Kinh tế & Luật

 

C02

 

1. Khai thác vận tải

+ Kinh tế vận tải biển

 

C840101

C401

 

95

2. Quản trị kinh doanh

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính kế toán

 

C340101

C403

C404

 

45

90

 

Năm 2015, Trường ĐH hàng hải thực hiện kết hợp 2 hình thức xét tuyển:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT của thí sinh.

1. Xét tuyển dự trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

- Được áp dụng đối với tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy. Danh mục các ngành/chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh dành cho hình thức xét tuyển này được quy định ở bảng trên.

- Lịch xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo từng đợt của nhà trường.

- Khối Đại học được phân thành 05 nhóm từ D01 đến D05, khối cao đẳng phân thành 02 nhóm C01 và C02 để thí sinh lựa chọn ngành, chuyên ngành và bậc học phù hợp.

2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT

- Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh phải có đủ 3 tiêu chí sau: 1-Tốt nghiệp THPT; 2-Hạnh kiểm xếp loại Tốt 03 năm học THPT; 3-Điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển, trong đó:

+ Điểm trung bình học tập = (Tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển trong 3 năm lớp 10, 11, 12, mỗi năm gồm HK1 và HK2)/18

+ Điều kiện xét tuyển bậc ĐH: Điểm trung bình học tập ≥ 6,0

+ Điều kiện xét tuyển bậc CĐ: Điểm trung bình học tập ≥ 5,5

Các ngành/ chuyên ngành và chỉ tiêu áp dụng hình thức này:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Tổ hợp 03 môn để xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HHA

1. Khoa học Hàng hải

+ Điều khiển tàu biển

+ Khai thác máy tàu biển

D840106

D101

D102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

40

35

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

1. Khoa học hàng hải

+ Điều khiển tàu biển

 

C840107

C101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

20

2. Vận hành khai thác máy tàu

+ Khai thác máy tàu biển

 

C840108

C102

 

10

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển, dự kiến:

+ Đợt 1: Từ 01/08 đến 20/08 (20 ngày)

+ Đợt 2: Từ 21/08 đến 10/09 (20 ngày)

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Bản sao học bạ THPT

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên)

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc gửi qua bưu điện về:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hàng hải, số 484 đường Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Hàng Hải năm 2015, chi tieu tuyen sinh dai hoc hang hai, dai hoc hang hai

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM