Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh ĐH Nha Trang, ĐH Đồng Tháp

Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh cả nước, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia; Đồng thời ĐH Đồng Tháp thông báo xét tuyển học bạ THPT, nhiều ngành xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT tại các cụm do trường ĐH tổ chức..

Đề án tuyển sinh trường Đại học Nha Trang, ĐH Đồng Tháp

Trường ĐH Nha Trang và ĐH Đồng Tháp vừa công bố chỉ tiêu dự kiến cũng như phương thức tuyển sinh năm 2015 vào trường.

Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh cả nước, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Các môn xét tuyển không thay đổi so với trước đây, vẫn là các môn thuộc khối thi truyền thống.

Cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Bậc ĐH

 

 

2500

Kỹ thuật khai thác thủy sản (Chuyên ngành Quản lý khai thác thuỷ sản)

D620304

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Khoa học hàng hải

D840106

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Công nghệ chế tạo máy

D510202

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

70

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

120

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hoá, Sinh

70

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

100

Công nghệ thực phẩm

D540101

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

200

Công nghệ sinh học

D420201

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

100

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

80

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

100

Nuôi trồng thủy sản

D620301

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hoá, Sinh

100

Bệnh học thủy sản

D620302

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hoá, Sinh

50

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hoá, Sinh

50

Quản trị kinh doanh

D340101

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

100

Kinh doanh thương mại

D340121

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

100

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

150

Kinh tế nông nghiệp (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thuỷ sản)

D620115

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

60

Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán và Tài chính – Ngân hàng)

D340301

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

200

Ngôn ngữ Anh

D220201

- Toán, Văn, Tiếng Anh

120

Quản lý thuỷ sản

D620399

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

60

Bậc CĐ

 

 

1000

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (gồm 3 chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện và Cơ Điện Lạnh)

C510206

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Điều khiển tàu biển

C840107

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

60

Công nghệ thực phẩm

C540102

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

140

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

50

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

50

Công nghệ sinh học

C420201

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hoá, Sinh

50

Nuôi trồng thủy sản

C620301

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hoá, Sinh

50

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

60

Kế toán

C340301

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

140

Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

70

Kinh doanh thương mại

C340121

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

70

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Pháp

70

Kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu, trong đó có 2.400 chỉ tiêu bậc ĐH.

Tùy vào từng ngành, nhóm ngành, môn xét tuyển và phương thức tuyển sinh cũng khác nhau. Có một số ngành chỉ xét tuyển học bạ THPT, nhiều ngành xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT tại các cụm do trường ĐH tổ chức. Các ngành năng khiếu, bên cạnh việc xét tuyển một số môn dựa vào kỳ thi THPT quốc gia, trường tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu.

Chỉ tiêu, môn xét tuyển và phương thức tuyển sinh như sau:

 

TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

 

Mã ngành

 

Môn xét tuyển

 

Phương thức tuyển

Các ngành đào tạo ĐH:

 

 

 

Việt Nam học (văn hóa du lịch)

D220113

 

 

 

Văn, Sử,  Địa

 

 

 

 

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Quản lý văn hóa

D220342

Khoa học thư viện

D320202

Công tác xã hội

D760101

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Hóa, Sinh

Quản lý giáo dục

D140114

Văn, Sử,  Địa

 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường đại học tổ chức

Toán, Văn, Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học

D140202

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn, Tiếng Anh

Giáo dục Chính trị

D140205

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

D140209

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Tin học

D140210

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Vật lý

D140211

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Sinh,  Hóa

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán,  Sinh,  Hóa

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

D140214

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

D140215

Toán,  Sinh,  Hóa

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn,  Sử,  Địa

Sư phạm Lịch sử

D140218

Văn,  Sử,  Địa

Sư phạm Địa lý

D140219

Toán,  Văn,  Địa

Văn,  Sử,  Địa

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Kế toán

D340301

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Khoa học môi trường

D440301

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Sinh,  Hóa

Khoa học máy tính

D480101

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Quản lý đất đai

D850103

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Toán, Sinh,  Hóa

Việt Nam học (văn hóa du lịch)

D220113

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Quản lý văn hóa

D220342

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Khoa học thư viện

D320202

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Sinh,  Hóa

Công tác xã hội

D760101

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

 

Giáo dục Mầm non

 

D140201

Toán, Văn,

NK GDMN

- Xét tuyển môn Toán, Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn NK GDMN

 

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Toán, Văn,

NK TDTT

- Xét tuyển môn Toán, Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn NK TDTT

 

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

 

Văn, Hát

Thẩm âm - Tiết tấu,

- Xét tuyển môn Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn Thẩm âm-Tiết tấu, Hát

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

D140222

 

Văn, Trang trí,

Hình họa

- Xét tuyển môn Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn Trang trí, Hình họa

Các ngành đào tạo CĐ:

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

C140202

Toán, Lý,  Tiếng Anh

 

 

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường đại học tổ chức

Văn,  Sử,  Địa

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

C140209

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Tin học

C140210

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Vật lý

C140211

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học

C140212

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Sinh,  Hóa

Sư phạm Sinh học

C140213

Toán,  Sinh,  Hóa

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

C140215

Toán,  Sinh,  Hóa

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn,  Sử,  Địa

Sư phạm Lịch sử

C140218

Văn,  Sử,  Địa

Sư phạm Địa lý

C140219

Toán,  Văn,  Địa

Văn,  Sử,  Địa

Tiếng Anh

C220201

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

Tin học ứng dụng

C480202

Toán,  Lý,  Hóa

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

 

Giáo dục Mầm non

 

 

C140201

 

Toán, Văn,

NK GDMN

- Xét tuyển môn Toán, Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn NK GDMN

 

Giáo dục Thể chất

 

 

C140206

Toán, Văn,

NK TDTT

- Xét tuyển môn Toán, Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn NK TDTT

 

Sư phạm Âm nhạc

 

 

C140221

Văn, Thẩm âm - Tiết tấu, Hát

- Xét tuyển môn Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn Thẩm âm-Tiết tấu, Hát

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

C140222

Văn, Trang trí,

Hình họa

- Xét tuyển môn Văn theo kỳ thi THPT QG 2015 do trường ĐH tổ chức,

- Thi tuyển môn Trang trí, Hình họa

Theo Tuổi trẻ, http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/tuyen-sinh/20141017/chi-tieu-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-dh-nha-trang-dh-dong-thap/659467.html

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh ĐH Nha Trang, ĐH Đồng Tháp, Đề án tuyển sinh, trường Đại học Nha Trang, ĐH Đồng Tháp

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Cơ sở 2- Đại Học Thủy Lợi- Thông tin tuyển sinh hệ chính quy trình độ đại học 2017

Cơ sở 2 - Đại học Thuỷ lợi là cơ sở phía nam của Đại học Thủy Lợi, là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho khu vực miền nam nói riêng và cả nước nói chung; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
6 thành phố du học tốt nhất tại ÚcHOT - 6 thành phố du học tốt nhất tại Úc
Các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh 2017HOT - Các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh 2017
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 2017HOT - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 2017
Bí quyết luyện nghe TOEIC đạt điểm tuyệt đốiHOT - Bí quyết luyện nghe TOEIC đạt điểm tuyệt đối
Quản lý công việc hiệu quả với quy tắc 80/20HOT - Quản lý công việc hiệu quả với quy tắc 80/20