Bộ GD - ĐT thông báo quy định về xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa gửi công văn tới các trường đại học, cao đẳng và các Sở Giáo dục - Đào tạo lưu ý một số vấn đề trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, trong đó nhấn mạnh quy định thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển.

>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Bộ GD-ĐT hướng dẫn xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Bộ GD - ĐT thông báo quy định về xét tuyển nguyện vọng bổ sung Cuối giờ chiều ngày 20.8, nhiều thí sinh và phụ huynh rối bời khi đứng trước bảng thông báo dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại - Ảnh: Quý Hiên

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, sau khi đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác. Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào một trường duy nhất rồi gửi Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) bằng một trong các phương thức: Nộp tại Sở Giáo dục - Đào tạo hoặc trường THPT do sở quy định; Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh; Nộp trực tiếp tại trường đại học, cao đẳng. Sau khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Trong thời gian quy định đối với mỗi đợt đăng ký xét tuyển, các Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức tiếp nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh rồi chuyển dữ liệu cho các trường đại học, cao đẳng. Sở giáo dục - Đào tạo cũng có trách nhiệm lưu giữ Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh với những thí sinh đăng ký xét tuyển thông qua cơ quan mình.

Các trường đại học, cao đẳng thường xuyên cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu đăng ký xét tuyển của trường mình. Kết thúc đợt xét tuyển thì tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

Xét tuyển ĐH,CĐ đợt 2: Thí sinh không được rút hồ sơ

Hôm nay, 21/8, Bộ GD&ĐT vừa phát công văn do thứ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký gửi tới các trường về xét tuyển đại học, cao đẳng ở đợt 2. Thời gian xét tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 25/8.

Công văn ghi rõ, đối với với thí sinh, theo quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ hệ chính quy hiện hành, trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, sau khi đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) bằng một trong các phương thức sau: Nộp tại sở GD&ĐT hoặc trường THPT do sở GD&ĐT quy định; qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh; nộp trực tiếp tại trường.

Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu đối với các Sở GD&ĐT, trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ. Cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh (theo mẫu 2) về Bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn;  Lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

Còn đối với các trường ĐH,CĐ cần thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình.

Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………giới tính:…………. …..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………...…………………....

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):


Số mã vạch:
-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................

...................................................................................Số điện thoại:  ...................................

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường
Tên trường: ………………………………………..

 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành................................ ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.........................................................

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành................................. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.........................................................

3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành................................. ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.........................................................

4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành................................ ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:.........................................................

..........., ngày ……. tháng     năm 2015

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

Thời gian xét tuyển NV bổ sung đợt 1 bắt đầu từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9)

Thay đổi cách đăng ký xét tuyển đại học nguyện vọng bổ sung

Khác với nguyện vọng một, thí sinh sẽ không phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển mà chỉ cần dùng mã vạch trên Giấy chứng nhận kết quả thi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Chỉ khi trúng tuyển, thí sinh mới phải mang Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Đây là một trong những nội dung trong công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cho các trường đại học, cao đẳng và các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn về tuyển sinh trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Thí sinh có thể gửi Phiếu đăng ký xét tuyển theo ba cách: tại sở giáo dục và đào tạo hoặc trường trung học phổ thông do sở quy định, qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi thí sinh có ba giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Có bốn đợt xét tuyển bổ sung. Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh có thể dùng đồng thời ba giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào ba trường.

Mỗi trường, thí sinh được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến bốn. Các nguyện vọng này của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

  • Đợt một nhận hồ sơ từ 25/8 đến 15/9, công bố điểm chuẩn trước 20/9.
  • Đợt hai nhận hồ sơ từ 20/9 đến 5/10, công bố điểm chuẩn trước 10/10.

 

  • Đợt ba nhận hồ sơ từ 10/10 đến 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước 31/10.
  • Đợt bốn nhận hồ sơ từ 31/10 đến 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước 20/11.

Bộ cũng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng thường xuyên cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu đăng ký xét tuyển của trường mình.

Những lưu ý trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Về việc tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường ĐH, CĐ) lưu ý và thực hiện một số nội dung.
Cụ thể:

Đối với thí sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, sau khi đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) bằng một trong các phương thức sau:

- Nộp tại sở GD&ĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

- Nộp trực tiếp tại trường.

Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Đối với các sở GD&ĐT:

Trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ. Cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh (theo mẫu 2) về Bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn; 

Lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

Đối với các trường ĐH, CĐ:

Thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình.

Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.
Bộ Giáo dục và Đào đề nghị các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ thông báo rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.

Theo:

  • Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/bo-gd-dt-thong-bao-quy-dinh-ve-xet-tuyen-nguyen-vong-bo-sung-599478.html
  • Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/xet-tuyen-dhcd-dot-2-thi-sinh-khong-duoc-rut-ho-so-899679.tpo
  • TTXVN, tin gốc: http://www.vietnamplus.vn/thay-doi-cach-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-nguyen-vong-bo-sung/339494.vnp
  • Giáo dục thời đại, tin gốc: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nhung-luu-y-trong-cac-dot-xet-tuyen-nguyen-vong-bo-sung-1210356-v.html
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Bộ GD - ĐT thông báo quy định về xét tuyển nguyện vọng bổ sung, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2015, điểm sàn 2015, điểm xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM